บริหารเงินเป็น เห็นกำไร

185.00 บาท

ไม่เก่งตัวเลขก็ไม่เป็นไร แค่จับประเด็นให้ถูก
บริหาร “เงิน” ให้เป็น ก็สามารถบริหารกิจการ
ให้มี “กำไร” ได้

มีสินค้า