ทำตามใจ ห่างไกลโรค (คัดสภาพ)

180.00 บาท 126.00 บาท

ทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพเพื่อให้ไกลหมอและโรงพยาบาล จากประสบการณ์ 35 ปีของแพทย์ โดยยึดกลไกของ “ระบบประสาทอัตโนมัติ” และ “ทฤษฎีหยิน-หยาง”

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน