งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1008)

78.00 บาท 66.30 บาท

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน เรียนร่วมประเภทวิชา (2100) ลำดับที่ 3

มีสินค้า

พิเศษ !

  • วันเกิด...เกิดอยากจะลด | หนังสือเรียน ปวช. 15%