งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 2101-2109)

128.00 บาท 108.80 บาท

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก  สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ลำดับที่ 10

มีสินค้า

พิเศษ !

  • วันเกิด...เกิดอยากจะลด | หนังสือเรียน ปวช. 15%