งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงาน

250.00 บาท

คู่มือฉบับพกพาสำหรับอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ เนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงานในงานขึ้นรูปโลหะ เป็นหนังสือเล่มที่ 2 ในชุดงานขึ้นรูปโลหะ ต่อจาก งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น

มีสินค้า