คู่มือออกแบบและเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

350.00 บาท

Digital Print

อธิบายโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอาชีพนักพัฒนาระบบ นอกจากนี้ยังอธิบายทฤษฎีแบบกึ่งคำสั่งภาษาซีและปาสกาล ตลอดจนมีโปรแกรมโครงสร้างข้อมูลที่เขียนด้วยภาษาซีและปาสกาล

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า