คู่มือรองลื่นเรียบ (Handbook of Plain Bearings) (คัดสภาพ)

250.00 บาท 50.00 บาท

มาตรฐานการใช้งานรองลื่นเรียบในงานอุตสาหกรรม เนื้อหาในเล่มจัดพิมพ์เป็น 3 ภาษา ได้แก่ ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น


หนังสือสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน ปกขาดเล็กน้อย แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน