คู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่

99.00 บาท

เน้นเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัยในเบื้องต้น และตั้งใจเขียนให้อ่านเข้าใจได้ง่าย ๆ โดยหลีกเลี่ยงความเป็นวิชาการ

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น