คุณภาพ คือ การเรียนรู้

195.00 บาท

นำเสนอบทความเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับธุรกิจประเภท SMEs เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหารหน่วยงานราชการและเอกชน

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น