คุณภาพ คือ การปรับปรุง

189.00 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ของชุด คุณภาพ คือ ความอยู่รอด เมื่อเราเชื่อมั่นว่าคุณภาพ คือความอยู่รอดของทุกคนและทุกองค์กรแล้ว การเรียนรู้ถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะได้ทำให้ลูกค้าประทับใจ จึงเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้เลย

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น