เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (คัดสภาพ)

240.00 บาท 50.00 บาท

รวบรวมเทคนิคและตัวอย่างของระบบการแปลงสภาพชีวมวล


หนังสือสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock