การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1

239.00 บาท

เนื้อหากล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน การเลือกใช้วัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น