การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด (คัดสภาพ)

295.00 บาท 147.50 บาท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยการตลาดและกระบวนการวิจัยการตลาดตามลำดับขั้นตอน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน