การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด

450.00 บาท

Digital Print

เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยการตลาดและกระบวนการวิจัยการตลาดตามลำดับขั้นตอน พร้อมด้วยกรณีศึกษาและแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนเนื้อหาในแต่ละบท

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock