การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่

280.00 บาท 196.00 บาท

การวางแผนและควบคุมการผลิตจัดว่าเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการด้านการผลิต

มีสินค้า

พิเศษ !

  • วันเกิด...เกิดอยากจะลด | สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. 30%