การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี

159.00 บาท

แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 และการเชื่อมต่อตัวไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น