TPA Book | ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท.
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูบน Google Maps

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ แจ้งหมายเลขสมาชิก ส.ส.ท. ฯลฯ
ทีมงานจะรับเรื่องและตอบกลับ วันจันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเลขโทรศัพท์

ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. (สุขุมวิท 29) : 02-662-1020
ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. (พัฒนาการ 18) : 02-717-3000 ต่อ 202
เรื่องสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ : 02-258-2691
เรื่องสั่งซื้อในนามสถาบันการศึกษา : 02-258-0320 ต่อ 1209, 1510