รายละเอียดสินค้า

เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น
 
รหัสสินค้า : 9789744437198
ยี่ห้อ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :200.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น

ISBN:                          9789744437198

ราคา:                            200 บาท

จำนวนหน้า/ขนาด:           148 หน้า / 18.5 x 26 ซม. 

หมวด:                           ภาษาญี่ปุ่น (เสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น)

ผู้เขียน/ผู้แปล:               รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช และ ชิซุกุ ยานางิซาวะ

เนื้อหาโดยสังเขป

  • แนะนำกลวิธีในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น ชาวไทยควรเรียนรู้ก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น จดหมาย อีเมล บันทึก รายงาน ฯลฯ
  • แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน รวม 6 บท โดย PART 1 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือเขียน ผู้เรียนจะได้ศึกษา ข้อควรรู้ในการเขียนเรียงความ รวมถึงคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่มักใช้ผิด PART 2 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการ เขียนเรียงความหัวข้อต่าง ๆ เรียงจากง่ายไปยาก
  • เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจบแล้ว และกำลังเรียนอยู่ระดับกลางตอนต้น

 

 

ดูหนังสือตัวอย่าง Click

แก้ไขล่าสุด :