รายละเอียดสินค้า

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ
 
รหัสสินค้า : 9789744437136
ยี่ห้อ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :245.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1  A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ

ISBN:                         9789744437136

ราคา:                           245 บาท

จำนวนหน้า/ขนาด:          204 หน้า / 21 x 29.7 ซม.  MP3 1 แผ่น

หมวด:                          ภาษาญี่ปุ่น (ตำราเรียน)

ผู้เขียน/ผู้แปล:               The Japan Foundation / ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์

เนื้อหาโดยสังเขป

  • ตำราเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้าน "ความรู้ทางภาษา"
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับตัวภาษาญี่ปุ่น
  • เรียนรู้โครงสร้างทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการสื่อสาร
  • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
  • เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน
  • ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 9 ตอน จำนวน 18 บท
  • แต่ละบทนำเสนอการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแสดงความยินดี การไปทำงานนอกสถานที่ การถามไถ่สุขภาพ และท้ายบทให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ
  • มีซีดีสำหรับฝึกทักษะการฟังและประกอบการฝึกทบทวน

ข้อแนะนำ : ควรใช้คู่กับ  มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1  A2 "กิจกรรม"

 

ดูหนังสือตัวอย่าง Click

แก้ไขล่าสุด :