รายละเอียดสินค้า

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]
 
รหัสสินค้า : 9789744436863
ยี่ห้อ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :320.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]
ISBN: 9789744436863
ราคา: 320 บาท
จำนวนหน้า/ขนาด: 284 หน้า / B5 (18.5*26 ซม.)
หมวด: ภาษาญี่ปุ่น (ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่น)
ผู้เขียน/ผู้แปล: 3A Corporation / สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
CD: MP3 1 แผ่น
เนื้อหาโดยสังเขป
• มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition] ประกอบด้วยเนื้อหา 12 บท (1-12) MP3 1 แผ่น และเฉลยเป็นตัวเล่มแยก
• มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยหัวข้อเรื่องใกล้ตัว และโต้ตอบอย่างง่าย ๆ ได้ในสถานการณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
• แต่ละบทประกอบด้วย รูปประโยค ประโยคตัวอย่าง บทสนทนา คำศัพท์ คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ หลักไวยากรณ์ แบบฝึก และแบบฝึกท้ายบท
• ทุกบทมีคำแปลภาษาไทยและคำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด รวมถึงเฉลยของแบบฝึกทุกส่วนในเล่มแยก
• เมื่อศึกษาจบเล่ม 1 และ 2 จะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N5

ดูหนังสือตัวอย่าง Click

แก้ไขล่าสุด :