รายละเอียดสินค้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
 
รหัสสินค้า : 9789744436597
ยี่ห้อ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :79.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

T1507 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

Barcode          9789744436597

ราคา                79 บาท

รหัสวิชา            2104-2105

ผู้เขียน:             ไชยชาญ หินเกิด

หมวด:              ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ระดับผู้ใช้:         นักศึกษา ระดับ ปวช. หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา และหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในวิชาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

จำนวนหน้า:       156 หน้า

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2105 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ลำดับที่ 17

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง....

* โครงสร้าง และหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

* วิธีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

* การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

  • การบำรุงรักษา และถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

 

หนังสือตัวอย่าง Click

แก้ไขล่าสุด :