รายละเอียดสินค้า

สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
 
รหัสสินค้า : 9789744436665
ยี่ห้อ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :220.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

P1517 สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

Barcode                9789744436665

ราคา                      220 บาท

ผู้เขียน:                   Hiroyuki Kojima

แปลโดย:                 บดินทร์ พรวิลาวัณย์

หมวด:                    คณิตศาสตร์

ระดับผู้ใช้:               นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา คนทำงานทั่วไป

จำนวนหน้า:              256 หน้า  Pocketbook

 

เนื้อหาโดยสังเขป

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา คนทำงานที่กำลังมองหาหนังสือสถิติเล่มแรกเพื่อปูพื้นฐาน แต่ไม่อยากอ่านตำราที่เต็มไปด้วยสูตร สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ยาก ๆ

อธิบายเนื้อหาพื้นฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับ โดยอธิบายความหมายของค่าสถิติ สัญลักษณ์ และสูตรด้วยภาษาง่าย ๆ

และใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้น เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด

เนื้อหาประกอบด้วย

  • ตารางแจกแจงความถี่ ฮิสโทแกรม ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  • การแจกแจงปกติ การประมาณเชิงสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าแบบช่วง
  • การประมาณเกี่ยวกับกลุ่มประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง การแจกแจงไคสแควร์ การแจกแจง t
  • ตัวอย่างการใช้สถิติในชีวิตประจำวัน เช่น ตารางเดินรถ คะแนนสอบ ความผันผวนของหุ้น การคาดการณ์จำนวนลูกค้า
  • สรุปประเด็นสำคัญประจำบทและแบบฝึกหัดท้ายบท

 

หนังสือตัวอย่าง Click  

แก้ไขล่าสุด :