รายละเอียดสินค้า

วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
 
รหัสสินค้า : 9789748326030
ยี่ห้อ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :200.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อผู้แต่ง: วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
ISBN: 9789748326030
BARCODE: 9789748326030
ปี: 2555
พิมพ์ครั้งที่: 30
ขนาด: 184 x 260 mm.
จำนวนหน้า: 512

เนื้อหาในเล่ม แบ่งเป็น 6 ภาค คือภาคแรก : ความรู้ทั่วไปและบทบาทของบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัย ภาคที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน และการป้องกัน ภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพอนา มัยในการทำงาน ภาคที่ 4 คำถามทบทวนท้ายบท ภาคผนวก กรณีศึกษาและแบบฟอร์มการตรวจสภาพความปลอดภัยในโรงงานภาคสมบูรณ์ การพัฒนาความปลอดภัยแบบยั่งยืนด้วย มอก. 18000-2540 และการประเมินความเสี่ยงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542)

แก้ไขล่าสุด :