รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
 
รหัสสินค้า : 9789744437327
ยี่ห้อ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :290.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

T1701   มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

Barcode           9789744437327

ราคา                 290 บาท

ผู้เขียน:             ไชยชาญ หินเกิด

หมวด:              ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ระดับผู้ใช้:         นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ช่างเทคนิค

จำนวนหน้า:       340 หน้า  ขนาด 8 หน้ายก

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ “มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม” เล่มนี้ เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 12 บท คือ

บทที่ 1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

บทที่ 2 สปลิตเฟสมอเตอร์

บทที่ 3 คาปาซิเตอร์มอเตอร์

บทที่ 4 รีพัลชันมอเตอร์

บทที่ 5 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์

บทที่ 6 เชดเดดโพลมอเตอร์

บทที่ 7 ซิงโครนัสมอเตอร์

บทที่ 8 มอเตอร์สามเฟส

บทที่ 9 สัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม

บทที่ 10 ขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์

บทที่ 11 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

บทที่ 12 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ภาคผนวก ตารางพันขดลวดสำหรับมอเตอร์สามเฟส

 

เหมาะสำหรับ

นักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้ประกอบการเรียน และสามารถใช้ประกอบการทำงานได้

 

หนังสือตัวอย่าง Click

แก้ไขล่าสุด :