วิธีการชำระเงิน


ท่านสามารถโอนเงินตามยอดสรุปการสั่งซื้อเข้าบัญชีร้านโดยตรง มีให้เลือก 2 ธนาคารดังนี้
ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
               ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขบัญชี 172-0-23923-3
     ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท 45 เลขบัญชี 009-2-23325-3

เมื่อโอนเงินแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระเงิน และแนบหลักฐานการโอนเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.ผ่านระบบแจ้งการชำระเงินที่นี่ คลิก
2. แฟกซ์ใบโอนเงิน ระบุหมายเลขใบสั่งซื้อ ชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินมาที่หมายเลข 0-2258-0181
3.ทางอีเมล 
bec@tpa.or.th

ศูนย์หนังสือจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน 5-7 วันทำการ

----------