เช็คสถานะการส่งสินค้า

ประเภทพัสดุ รหัสใบส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
พัสดุธรรมดา PB824975746TH 12949705 2017-12-18
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EQ757104262TH 12948111 2017-12-18
พัสดุลงทะเบียน RM143777925TH 12949869 2017-12-18
พัสดุลงทะเบียน RM143777948TH 12947333 2017-12-18
พัสดุลงทะเบียน RM143777673TH 12947155 2017-12-15
พัสดุลงทะเบียน RM143777687TH 12947440 2017-12-15
พัสดุลงทะเบียน RM143777695TH 12947977 2017-12-15
พัสดุธรรมดา PB824975692TH 12946082 2017-12-15
พัสดุลงทะเบียน RM143777700TH 12947976 2017-12-15
พัสดุลงทะเบียน RM143777713TH 12948493 2017-12-15
พัสดุลงทะเบียน RM143777727TH 12948590 2017-12-15
พัสดุลงทะเบียน RM143777744TH 12946187 2017-12-15
พัสดุลงทะเบียน RM143777395TH 12943226 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777404TH 12943226 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777418TH 12940999 2017-12-13
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EQ757103987TH 12943394 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777421TH 12943722 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777435TH 12943898 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777449TH 12944017 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777452TH 12944085 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777470TH 12944648 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777483TH 12944740 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777497TH 12938516 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777506TH 12945348 2017-12-13
พัสดุธรรมดา PB824975658TH 12945616 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777510TH 12945666 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777554TH 12946016 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777537TH 12946100 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777545TH 12946224 2017-12-13
พัสดุลงทะเบียน RM143777571TH 12946474 2017-12-13