เช็คสถานะการส่งสินค้า

ประเภทพัสดุ รหัสใบส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
พัสดุลงทะเบียน RL730888178TH 12803230 2017-07-21
พัสดุลงทะเบียน RL730888181TH 12804898 2017-07-21
พัสดุลงทะเบียน RL730888204TH 12805500 2017-07-21
พัสดุลงทะเบียน RL730888218TH 12805371 2017-07-21
พัสดุลงทะเบียน RL730887583TH 12801170 2017-07-19
พัสดุลงทะเบียน RL730887597TH 12802261 2017-07-19
พัสดุธรรมดา PB824972170TH 12802658 2017-07-19
พัสดุลงทะเบียน PB824972183TH 12801051 2017-07-19
พัสดุธรรมดา PB824972197TH 12803123 2017-07-19
พัสดุลงทะเบียน RL730887606TH 12802727 2017-07-19
พัสดุลงทะเบียน RL730887610TH 12802594 2017-07-19
พัสดุลงทะเบียน RL730887623TH 12802566 2017-07-19
พัสดุลงทะเบียน RL730887637TH 12803834 2017-07-19
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EP607650951TH 12804067 2017-07-19
พัสดุลงทะเบียน RL730887645TH 12804109 2017-07-19
พัสดุลงทะเบียน RL730887654TH 12803508 2017-07-19
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EP607650965TH 12792538 2017-07-19
พัสดุลงทะเบียน RL730887685TH 12804664 2017-07-19
พัสดุธรรมดา PB824972121TH 12798884 2017-07-17
พัสดุลงทะเบียน RK748179903TH 12800162 2017-07-17
พัสดุลงทะเบียน RK748179917TH 12800162 2017-07-17
พัสดุธรรมดา PB824972135TH 12800214 2017-07-17
พัสดุลงทะเบียน RK748179925TH 12800426 2017-07-17
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EP607650917TH 12800546 2017-07-17
พัสดุลงทะเบียน RK748179934TH 12799879 2017-07-17
พัสดุธรรมดา PB824972149TH 12800451 2017-07-17
พัสดุลงทะเบียน RK748179789TH 12798152 2017-07-14
พัสดุลงทะเบียน RK748179792TH 12798316 2017-07-14
พัสดุลงทะเบียน RK748179801TH 12798226 2017-07-14
พัสดุธรรมดา PB824972055TH 12797260 2017-07-14