เช็คสถานะการส่งสินค้า

ประเภทพัสดุ รหัสใบส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
พัสดุลงทะเบียน RL731271325TH 12865083 2017-09-22
พัสดุลงทะเบียน RL731271339TH 12868127 2017-09-22
พัสดุลงทะเบียน RL731271342TH 12867890 2017-09-22
พัสดุลงทะเบียน RL731271356TH 12868077 2017-09-22
พัสดุลงทะเบียน RL731271360TH 12868687 2017-09-22
พัสดุลงทะเบียน RL731271373TH 12868944 2017-09-22
พัสดุลงทะเบียน RL731271387TH 12868993 2017-09-22
พัสดุธรรมดา PB824973405TH 12869061 2017-09-22
พัสดุธรรมดา PB824973419TH 12868803 2017-09-22
พัสดุลงทะเบียน RL731271413TH 12869352 2017-09-22
พัสดุลงทะเบียน RL731271427TH 12869521 2017-09-22
พัสดุธรรมดา PB824973365TH 12861114 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731270925TH 12864921 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731270934TH 12863886 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731270948TH 12864392 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731270951TH 12863443 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731270965TH 12864425 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731270979TH 12864551 2017-09-20
พัสดุธรรมดา PB824973379TH 12864750 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731270982TH 12864763 2017-09-20
พัสดุธรรมดา PB824973382TH 12865236 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731270996TH 12865242 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731271002TH 12865640 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731271016TH 12866037 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731271020TH 12865569 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731271033TH 12866343 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731271047TH 12865770 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731271055TH 12865155 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731271064TH 12866693 2017-09-20
พัสดุลงทะเบียน RL731271078TH 12860039 2017-09-20