200 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กลาง

255.00 บาท

รวมวลีและสำนวนญี่ปุ่นสั้น ๆ จำนวน 200 วลี ที่สามารถนำไปใช้ได้ในการสนทนาได้ทันทีตามความรู้สึกและสถานการณ์ต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นตอนปลาย หรือผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้บ้างแล้ว

มีสินค้า