แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

200.00 บาท

รวมแบบฝึกอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เหมาะกับผู้ที่ใช้ตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 และผู้เรียนชั้นต้นที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่าน

มีสินค้า