เทคโนโลยีซีเอ็นซี

175.00 บาท 140.00 บาท

เป็นแนวทางสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับระบบเอ็นซี (NC) และระบบซีเอ็นซี (CNC)

มีสินค้า

พิเศษ !

  • มหกรรมหนังสือระดับชาติ #23 ลด 20%