มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

290.00 บาท 232.00 บาท

เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

มีสินค้า

พิเศษ !

  • มหกรรมหนังสือระดับชาติ #23 ลด 20%