Flip book element

เครื่องกลไฟฟ้า 2

325.00 บาท

Digital Print

กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เนื้อหาต่อจาก เครื่องกลไฟฟ้า 1

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

อ่านเพิ่มเติม

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การอ่าน

230.00 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4

อ่านเพิ่มเติม

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 คำศัพท์

235.00 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ชั้นต้น

อ่านเพิ่มเติม

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 ไวยากรณ์

220.00 บาท

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 และผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ไวยากรณ์ระดับต้น

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับผิวใสสไตล์ญี่ปุ่น (คัดสภาพ)

220.00 บาท

เริ่มต้นดูแลตัวเองจากภายในให้สวยใสสู่ภายนอก ด้วยเคล็ดลับการดูแลผิวโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม

เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

150.00 บาท

ใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสำหรับผู้ที่สนใจงานเขียนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.